Aminokyseliny | ForGym

Aminokyseliny

Aminokyseliny

Aminokyseliny môžeme pokojne nazvať základnými stavebnými kameňmi ľudského organizmu. Mimo vody sú aminokyseliny najčastejšie zastúpenou skupinou látok v ľudskom tele.

O aminokyselinách sa vo svete športu hovorí pomerne často. A to právom. Aminokyseliny sa spájajú do krátkych reťazcov, ktoré voláme peptidy a tie zase do polypeptidov, čo sú už známejšie bielkoviny. Organizmus využíva aminokyseliny k rastu a k tvorbe tkanív. Energeticky sú bielkoviny pre ľudské telo málo významné, hoci v extrémnych prípadoch, kedy telo nemôže čerpať energiu z tradičných zdrojov (cukry, tuky), bunky dokážu využiť aj bielkoviny.

Dôležitejšie a menej dôležitejšie aminokyseliny

S aminokyselinami sa spravidla spája pojem „esenciálne aminokyseliny“. Toto môžeme do slovenčiny preložiť ako „nevyhnutné“. Tieto aminokyseliny si organizmus nedokáže vytvoriť z iných stavebných kameňov, nedokáže ich chemicky syntetizovať. Esenciálne aminokyseliny musí človek prijať v potrave.

Pre športovcov majú esenciálne aminokyseliny  nesmierny význam. Ak chce športovec budovať svalovú hmotu, obnovovať tkanivá, jeho telo potrebuje k syntéze bielkovín všetky aminokyseliny – esenciálne aj neesenciálne. Neesenciálne aminokyseliny si telo dokáže vytvoriť samo. Pokiaľ športovec neprijíma vo svojej potrave esenciálne aminokyseliny v dostatočnej miere, rast svalovej hmoty, obnova tkanív, je spomaľovaná alebo dokonca zastavená.

Pri vysvetľovaní dôležitosti esenciálnych aminokyselinách je možné použiť analógiu reťaze – jej sila je závislá na najslabšom článku. To znamená, že stačí jedna esenciálna aminokyselina v nedostatočnom množstve a rast svalovej hmoty je naručený.

Esenciálne a neesenciálne aminokyseliny

Na začiatku 19. storočia bola objavená prvá aminokyselina. Vedci ju izolovali z asparágusu (preto asparagín). Dnes radíme asparagín medzi neesenciálne aminokyseliny. Postupne vedci objavili 22 aminokyselín, z ktorých je 9 esenciálnych.

Esenciálne aminokyseliny

 • histidín
 • isoleucín
 • leucín
 • lyzín
 • metionín
 • fenylalanín
 • treonín
 • tryptofan
 • valín

Neesenciálne aminokyseliny

 • alanín
 • arginín
 • asparagín
 • kyselina asparágová
 • cysteín
 • kyselina glutámová
 • glycín
 • ornitín
 • prolín
 • selenocysteín
 • serín
 • taurín
 • tyrozín

Kvalita zdroja aminokyslín

Kvalita zdroja bielkovín je daná pomerným zastúpením esenciálnych aminokyselín. Čím je pomer esenciálnych aminokyselín k neesenciálnym vyšší, tým je kvalita zdroja bielkoviny vyššia. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že bielkoviny zo živočíšnych produktov (vajcia, mlieko, mäso) sú kvalitnejšie ako bielkoviny z rastlinných zdrojov. Nedostatok kľúčových esenciálnych aminokyselín je možné riešiť kvalitnými suplementmi.

Trávenie aminokyselín

Aminokyseliny sú prijímané v podobe bielkovín. V tráviacom trakte sú postupne rozkladané až na samotné aminokyseliny, ktoré sú vstrebávané.

Schopnosť tela absorbovať aminokyseliny do veľkej miery závisí od ich pôvodu. To znamená, že samotný obsah bielkovín v potravinách nám hovorí nie úplnú informáciu o ich význame. Pri výžive je potrebné zobrať do úvahy aj biologickú hodnotu bielkovín. Tá sa meria ako pomer prijatých aminokyselín a aminokyselín, ktoré boli zabudované do bielkovín organizmu.

Bližší pohľad na aminokyseliny

Aminokyseliny sú tvorené amino skupinou, karboxylovou kyselinou a bočným reťazcom. Aminokyseliny sa navzájom líšia práve týmto bočným uhlíkovým reťazcom. Z biologického hľadiska sú najdôležitejšie prvky: uhlík, vodík, kyslík a dusík.

Pre športovcov majú význam tzv. BCAA (branch-chain amino acids) aminokyseliny, ktoré majú bočný reťazec alifatický (vetvený). Sem patrí leucín, isoleucín a valín (všetko esenciálne aminokyseliny).

Takmer všetky aminokyseliny sa v prírode vyskytujú v dvoch formách, ktoré sa majú k sebe ako predmet a jeho obraz v zrkadle. Ich chemické zloženie je rovnaké, avšak biologická hodnota je rozdielna. Poznáme teda pravé a ľavé izoméry.

Aminokyseliny vstrebané ľudským organizmom sú buď zakomponované do tela samotného, alebo dochádza k ich oxidácii, teda k odbúraniu. Ľudské telo si nedokáže vytvárať zásoby aminokyselín.

Oxidácia začína odobratím amino skupiny z aminokyseliny. Tá je neskôr vylúčená z organizmu močom. Pri zvýšenom príjme bielkovín a aminokyselín dochádza preto k nadmernej tvorbe moču.

Neproteínové funkcie aminokyselín

Hoci sú aminokyseliny v prvom rade základným stavebným kameňom bielkovín, organizmus ich potrebuje aj k iným činnostiam.

Triptofán

 • Prekurzor neurotransmitru serotonín

Tyrozín

 • Prekurzor neurotranmitru dopamín

Dopamín je neurotransmiter, ktorý je zodpovedný za vnímanie bolesti. Hladina serotonínu v našom mozgu zase ovplyvňuje našu náladu, pocit šťastia.

Pozor na nadmerný príjem aminokyselín

Veľký príjem aminokyselín môže mať presne opačný efekt, ako by sme očakávali. A teraz nemáme na mysli iba nadmernú tvorbu moču. Pri príliš veľkom prísune jednej alebo viacerých aminokyselín dochádza k zosilneniu negatívnych účinkov limitnej esenciálnej aminokyseliny. Inými slovami, problém s nedostatkom jednej esenciálnej aminokyseliny sa ešte zhorší. Poučenie z tohto faktu je prosté: správna výživa by mala byť vyvážená, pestrá -bohatá na všetky aminokyseliny.

Back to Top