Crossfit | ForGym

Crossfit

CrossFit tréning

CrossFit tréning - silovo-kondičný tréning

Crossfit je vo svojej podstate silovo-kondičný tréning využívaný v ozbrojených zložkách, bezpečnostných zložkách, u bojovníkov vo voľnom štýle atď. CrossFit nie je jednostranne orientovaný fitnes program, ale snaží sa rovnomerne rozvíjať rôzne čiastkové schopnosti ako: odolnosť srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, vytrvalosť, silu, kĺbovú pohyblivosť, výbušnosť, rýchlosť, koordináciu, rovnováhu a presnosť.

Crossfit sa snaží sám seba definovať ako neustále sa meniace, intenzívne a funkčné cvičenie, ktorého cieľom je zlepšiť celkové silové a vytrvalostné funkcie organizmu nielen v čase, ale aj pri rôznych príležitostiach. Crossfit je tak všeobecné cvičenie, ktoré pripravuje svojich zverencov na všetky životné situácie. Preto je Crossfit využívaný aj silovými zložkami štátu (ako už bolo spomenuté).

Jednotlivé cvičenia Crossfitu sú krátke – 20 a menej minút. Sú intenzívne pri maximálnom zapojení fyzického fondu človeka. Medzi základné pohyby, ktoré nájdete v Crossfite, patria:

• Skákanie 
• Veslovanie 
• skákanie cez švihadlo 
• zdvíhanie činiek 
• šplhanie po lane 
• zdvíhanie a prenášanie netradične tvarovaných predmetov/objektov a tak ďalej 

Všetky tieto pohyby a mnoho ďalších je v rámci Crossfitu upravených do jednotlivých cvičení, ktoré sa nazývajú Cvičenie dňa. Približne hodinu trvajúce cvičenie je možné absolvovať pod odborným vedením v posilňovni alebo vo fitnescentre, prípadne je možné cvičenia vykonávať nezávisle doma, na základe informácií dostupných na internete.

Kto stojí za Crossfitom

Crossfit je obchodné meno rovnomennej americkej spoločnosti. Firmu založil v roku 2000 Greg Glassman, takže sa jedná o relatívne novú záležitosť na poli fitnes programov. Za 12 rokov však Crossfit zaznamenal neuveriteľný rast a úspech, a to nielen doma v Spojených štátoch. Crossfit spolupracuje s fitnescentrami – vytvára partnerstvá. Tieto fitnescentrá a posilňovne sú garantom odborného cvičenia Crossfitu. V súčasnosti je Crossfit cvičený v cca 3500 fitnescentrách po celom svete (väčšina sa však stále nachádza v USA).

Spoločnosť Crossfit umožňuje fitnescentrám za ročný poplatok využívať ich značku a cvičiť pod ňou. Crossfit sa takisto stará aj o certifikáciu trénerov Crossfitu. Základný tréning trvá iba 2 dni, dostupné sú však aj rôzne ďalšie certifikáty od tejto úspešnej americkej firmy (napríklad Crossfit Kids).

Crossfit je mladá a moderná firma, preto nikoho neprekvapuje, že internet v jej biznis modeli hrá veľkú úlohu. Crossfit zdieľa informácie a návody na cvičenia na svojej webovej stránke a zároveň umožňuje ľuďom podieľať sa na vývoji nových cvičení.

Pre koho je Crossfit vhodný?

CrossFit nie je vhodný pre športovcov, ktorí sa špecializujú na jednu činnosť. Avšak pre športovcov, ktorí nemajú žiadny špecifický „cieľ“ a chcú si len zlepšiť svoju kondičku, vyformovať postavu alebo získať atletické schopnosti, je CrossFit optimálne riešenie. Rovnako ako pre športovcov v rámci všeobecnej kondičnej prípravy.

Crossfit je presne to, čo sa nám snaží naznačiť jeho samotný názov. Crossfit je zložený z dvoch slov – cross (cez, naprieč) a fit. Crossfit sa snaží vytvárať telesnú pohodu a silu naprieč všetkými cvikmi, svalmi a metódami. Crossfit je svojím spôsobom revolúcia vo fitnes, pretože mnohými metódami popiera zaužívané dogmy a spôsoby cvičenia fitnesu

Cvičenia využívané v CrossFite môžeme rozdeliť do troch kategórií:

• cvičenia so závažím: drepy, čelné drepy, mŕtve ťahy, vzpieračské cviky (nadhod a trh), tlaky na ramená... 
• gymnastické cvičenia: zhyby, kľuky, kľuky na bradlách, výskoky na lavičku, kruhy a iné cviky s vlastnou váhou tela. 
• cyklické pohyby aeróbneho charakteru: beh, preskoky švihadla, šprinty, veslovanie (na trenažéri). 

CrossFit využíva tri tréningové rozpisy:

Jedno-cvikové(singlet): skladá sa len z jedného cviku, napríklad sedem sérii mŕtveho ťahu predstavuje základ tréningu.
Dvojkombinácia: skladá sa z 2 cvikov. Napríklad tzv."thruster" 1 v kombinácii so zhybom. 
Trojkombinácie: skladajú sa z 3 cvikov, obvykle obsahujú po jednom cvičení z každého rožku trošku, napr. šprint na 400m, 21 predpažiek s kettlebelom a 12 zhybov na hrazde. 

Výhody CrossFitu

všestranné zameranie – pri cvičení dochádza k zapájaniu všetkých svalových skupín 
krátke cvičenia – Crossfit je charakteristický intenzívnymi cvičeniami, pri ktorých dochádza k absolútnemu zapojeniu fyzickej stránky človeka. V konečnom dôsledku tak Crossfit šetrí cvičencom čas, keďže sa pri ňom iba zriedka vykonávajú čas konzumujúce aktivity. Vedecké štúdiu už neraz potvrdili blahodarné efekty intenzívneho cvičenia. Vedcom sa takisto podarilo vyvrátiť pochybnosti o efektivite krátkych intenzívnych cvičení v porovnaní s vytrvalostnejšími cvičeniami. Crossfit tak spĺňa jednu z najdôležitejších požiadaviek modernej doby – časovú efektívnosť. 
rovnomerne rozvíjanie telesnej zdatnosti, crossfit využíva prirodzené cviky, ktoré komplexne rozvíjajú svalovú časť organizmu, nedochádza k neprirodzenému vývoju jednotlivých častí tela
pestrosť na rozdiel od monotónnych fitnes tréningov. Jednou z podstatných výhod Crossfitu je jeho inovatívnosť, a to doslova programová. Crossfit ponúka množstvo netradičných cvikov, ktoré zaujmú svojou netradičnosťou. Systém Crossfitu však pracuje tak, aby boli navrhované stále nové a nové netradičné cviky. 

Nevýhody CrossFitu

Náročnosť - Jednotlivé cvičenia Crossfitu sú skutočne intenzívne a náročné na športovú zdatnosť. 
Hrozí ľahké zranenie či pretrénovanie. Mnohí kritici Crossfitu poukazujú na nedostatočne bezpečnostné zabezpečenie cvikov. Crossfit je kritizovaný aj pre ďalšie veci, najmä z pohľadu tradičného fitnesu. Crossfit je považovaný aj za neodborný, nevedecký a tak ďalej. 
nemožno dosiahnuť maximálny výkon v jednotlivých disciplínach (napr. benchpress). Toto je dôsledok faktu, že Crossfit je súborom všeobecných cvičení a jeho cieľom je rozvíjať fyzickú zdatnosť tela ako takého. 

Crossfit hry

Crossfitové hry sú iba jedným z mnohých dôkazov o neuveriteľnom úspechu tohto fitnes programu. Crossfitové hry sa pravidelne (každoročne) konajú už od roku 2007. Spočiatku sa súťažilo o niekoľko tisíc dolárov, posledný ročník však aj vďaka sponzorom ako Reebok ponúkol súťažiacim cez milión dolárov. Crossfitové hry toho majú len málo spoločného z hrami olympijskými. Počas Crossfitových hier sa súťaží v mnohých netradičných disciplínach (ako napríklad plávanie v búrlivej vode). Najzaujímavejšie na tomto je však to, že súťažiaci sa o súťažnej disciplíny dozvedajú iba niekoľko hodín pred samotnou súťažou. A navyše ich počas súťaženia čaká niekoľko nečakaných prekvapení.

Príklad Crossfit tréningového plánu

1)Rozcvička na bežeckom trenažéry. Začnite intenzívnou chôdzou po dobu 7 minút. Držte ruky nad úrovňou srdca. Po dokončení chôdze si spravte dôsledný strečing.

2)Zašprintujte si na 30 sekúnd na bežeckom trenažéry. Váš výkon by mal zodpovedať 90 percentám maximálneho pulzu srdca. Po 30 sekundách sa vydýchajte pri minútovej chôdzi.

3)Spravte 15 až 20 drepov s výskokom. Precvičte si kvadricepsy. Ak ste vo forme, zoberte si do rúk činky na dodatočnú záťaž.

4)15 – 20 výtlakov činkami nad hlavou, priamo nad ramenami.

5)Znovu si zašprintujte na 30 sekúnd na bežeckom trenažéri. Tentoraz je cieľom dosiahnuť 80 percent maximálneho výkonu srdca. Následne sa rozdýchajte 3-minútovou chôdzou.

6)15 až 20 opakovaní tricepsového zdvihu. Lakte by mali smerovať kolmo na strop, pričom činky by sa mali nachádzať za vašou hlavou.

7)Pustite sa do jednej série 15 klikov, pričom vaše lakte budú v pravom uhle k vášmu telu.

8)Vráťte sa k bežeckému trenažéru. Zašprintujte si tentoraz po dobu jednej minúty. Cieľte na 70 percent maximálneho výkonu vášho srdca.

9)Zopakujte si kliky alebo drepy.

10)Zakončite celé cvičenie intenzívnou chôdzou na bežeckom simulátore pri vysokom sklone. Mierte na zaťaženie 60 percent maximálneho tepu srdca.

Toto je iba jeden z mnohých príkladov Crossfit tréningového plánu. Pozmeniť by ho mal zvládnuť hádam každý. Dôležité je si všimnúť najmä princíp Crossfit tréningu, a teda striedanie aeróbnych cvičení a anaeróbnymi, silovými cvičeniami s napríklad behom. V uvedenom tréningovom pláne je možné tak jednotlivé cvičenie nahrádzať funkčne podobnými cvikmi.

Značky
Back to Top