Histidín | ForGym

Histidín

Histidín

Histidín je alfa-aminokyselina, jedna z 23 proteinogénnych aminokyselín, ktoré sú v ľudskom tele zapojené v procese biosyntézy proteínov. V období jej izolovania nemeckým biochemikom a genetikom Albrechtom Kosselom, nositeľom Nobelovej ceny za medicínu z roku 1910, bola považovaná za esenciálnu pre novorodencov a dojčatá. V súčasnosti je už dlhoročnými štúdiami potvrdené, že je táto molekula esenciálna, teda nevyhnutná pre každý ľudský organizmus bez rozdielu veku, keďže v období dospelosti je ľudské telo schopné vyprodukovať v pečeni len malé množstvo 3-metyl histidínu, ktoré však nepokryje jeho potreby. Obzvlášť kritickým obdobím, keď telo najviac profituje z dostatočného prísunu histidínu, je čas rekonvalescencie po náročnom chirurgickom výkone, či pri chronickom ochorení – napríklad reumatickej artritíde alebo rozvinutom anemickom syndróme z rôznych príčin.

Histidín je prítomný v potravinách s vysokým obsahom proteínov, napríklad v mäse, vajíčkach, mliečnych výrobkoch, v obilninách (najmä v žite a pšenici), v quinoi a v ryži. Cenným zdrojom histidínu sú aj strukoviny, cícer, karfiol a zemiaky. Ľudské telo dokáže absorbovať oba enantioméry – D-histidín aj L-histidín, druhý z nich je však absorbovaný promptnejšie. Ako doplnok výživy je dostupná molekula L-histidínu vo forme kapsúl či prášku.

Vďaka imidazolovej skupine, inkorporovanej v molekule histidínu, získava táto aminokyselina celú škálu biochemických charakteristík. V organizme slúži na aktiváciu enzýmov, ktoré sú nevyhnutné v biosyntéze mnohých proteínov. Taktiež aktivuje ostatné aminokyseliny, ako napríklad cysteín, serín a treonín.

Primárna funkcia histidínu v ľudskom tele je tvorba a udržiavanie vitálnych tkanív vo všetkých jeho častiach, špeciálne však v myelínových vláknach nervových buniek, ktorých úlohou je transport nervového signálu z mozgu do ostatných častí tela. Práve vďaka tejto funkcii sa uvažuje o aplikácii histidínu v liečbe niektorých psychických ochorení a určitých typov sexuálnych porúch. Histidín je zapojený vo viacerých kľúčových metabolických dráhach a tak prispieva k správnemu procesu prenosu kyslíka a živín do tkanív, adekvátnej bunkovej výžive a detoxikácie organizmu od ťažkých kovov. Je stavebnou jednotou viacerých molekúl spätých s metabolizmom železa, napríklad feritínu.

Histidín je biochemickým prekurzorom molekuly histamínu – dusíkatej molekuly, ktorá je v organizme zapojená do veľkého množstva fyziologických pochodov, vrátane imunitnej odpovede (zodpovedá za pocit svrbenia pri imunitnej reakcii), vazodilatácie (teda “rozťahovaniu ciev”) obrannej reakcie slizníc, regulácie spánku a bdenia, vylučovania žalúdočnej šťavy, erekcie a libida. Mimoriadne dôležitá funkcia histamínu vyplýva z jeho schopnosti pôsobiť ako neurotransmiter v tkanivách mozgu, miechy a maternice, kde zodpovedá za prenos nervového vzruchu.

Príliš nízka koncentrácia histidínu v krvnej plazme zvyšuje proti-zápalovú aktivitu tkanív a vedie k vzniku oxidačného stresu. Histidín reguluje hodnoty pH v krvi, podporuje hojenie rán, reguluje rast tkanív a regeneračné procesy v nich.

Hladina histidínu v tele by mala byť vyvážená, vďaka čomu bude v rovnováhe aj psychické a fyzické zdravie jedinca. Extrémne vysoké hladiny histidínu v organizme sú spájané s prítomnosťou psychických porúch, ako napríklad úzkostnej poruchy, alebo schizofrénie. Nízke hladiny histidínu zas vedú k vzniku reumatickej artritídy a poruchy sluchu neurogénneho pôvodu. Pravidelné užívanie adekvátnych dávok histidínu preukázateľne zmierňuje prejavy reumatickej artritídy.

Podľa výskumov má histidín potenciál pôsobiť ako prírodný detoxikačný prostriedok, účinný proti poškodeniu radiáciou a ťažkými kovmi nachádzajúcimi sa v organizme. Môže dokonca spomaliť progresiu ochorenia AIDS, keďže je kľúčovou molekulou v procese tvorby červených a bielych krviniek.

Suplementácia molekuly L-histidínu môže mať podľa výskumov regeneračný vplyv na stav kĺbov, obzvlášť pri problémoch z opotrebovania vo vyššom veku a samozrejme, ako uvádzame aj vyššie, pri reumatickej artritíde.

Je mimoriadne prospešná pri liečbe vysokého tlaku, vďaka schopnosti tejto molekuly relaxovať stenu ciev, znížiť ich odpor v krvnom prietoku a tiež účinkovať preventívne proti vzniku celopopulačne rozšírených kardiovaskulárnych ochorení, ako sú napríklad arterioskleróza či ischemická choroba srdca, ktorá môže viesť až k infarktu myokardu. Na základe aktuálnych štúdií každodenný príjem doplnkov výživy s obsahom histidínu znižuje riziko vzniku týchto ochorení až o 60,9%. Ďalšou skupinou pacientov, u ktorých je suplementácia histidínu mimoriadne dôležitá, sú postihnutí chronickým obličkovým zlyhávaním.

Suplementácia histidínu v preparátoch v kombinácii s aktívnou molekulou zinku je preukázateľne efektívna v prevencii a boja proti nachladnutiu a chrípke, keď významne skracuje ich priebeh a zmierňuje intenzitu symptómov.

Histidín má tiež veľký potenciál zvyšovať efektivitu redukčnej diéty, nakoľko podľa japonskej štúdie z roku 2004 kompilovanej na základe pokusoch na laboratórnych potkanoch pri zvýšení príjmu histidínu došlo priamo úmerne k zníženému príjmu potravy a kumulácie tukového tkaniva. Mechanizmus účinku v tomto prípade je zabezpečený prostredníctvom jeho derivátu histamínu, ktorý aktivuje histamínové receptory neurónov.

Histidín je využívaný aj pri diagnostike porúch metabolizmu a výživy. Pri rozpade červených krviniek, rovnako ako aj pri strate svalového tkaniva pri nevhodne zvolenej či extrémnej diéte dochádza k uvoľňovaniu molekúl histidínu z väzieb v červenom krvnom farbive hemoglobíne a z buniek svalových vlákien. Vysokú hladinu tohto voľného histidínu v krvi telo reguluje tak, že dochádza k jeho masívnemu odbúravanie močom, kde je jeho hladina diagnostikovateľná v laboratóriu.

Užívanie doplnkov výživy s obsahom histidínu je bezpečná pre väčšinu populácie v dávke do 4 miligramov denne, nie je však odporúčaná ľuďom s chronickými alergickými ochoreniami, bipolárnou poruchou a schizofréniou. Pre ženy v produktívnom veku je iste cenná informácia, že jeho dlhodobé užívanie (t.j. nepretržite niekoľko mesiacov) môže interferovať s menštruačným cyklom, ktorý sa skráti a menštruačné krvácanie príde skôr, ako sú zvyknuté. Ľudia s diagnostikovanou deficienciou kyseliny listovej by sa mali doplnkom výživy s obsahom histidínu taktiež vyhýbať, nakoľko u nich môže dôjsť k nežiaducej tvorbe kyseliny formiminoglutámovej v organizme.

Značky
Back to Top