L-tyrozín | ForGym

L-tyrozín

L-tyrozín

Tyrozín sa považuje za neesenciálnu aminokyselinu a vytvára sa v tele z fenylalanínu. Zatiaľ, čo telo dokáže premeniť fenylalanín na tyrozín, nedokáže premeniť tyrozín na fenylalanín. Tyrozín je materskou zlúčeninou a je teda nevyhnutný pre výrobu katecholamínových hormónov / neurotransmiterov, vrátane: dopamínu, dihydroxyfenylalanínu (DOPA), norepinefrínu a epinefrínu, v centrálnom a periférnom nervovom systéme a nadľadvinkách, a tyroxínu a trijódtironínu štítnou žľazou. Pigmentový melanín (ktorý sa vyskytuje na koži, vo vlasoch a choroidnej výstelke oka) sa taktiež tvorí z enzymatickej premeny tyrozínu.

Hoci je tyrozín klasifikovaný ako neesenciálna aminokyselina, keďže sa môže syntetizovať z fenylalanínu, existujú zvláštne faktory, vďaka ktorým sa môže podmienečne stať esenciálnou aminokyselinou. Dôvodom je, že hoci človek dokáže syntetizovať väčšinu neesenciálnych aminokyselín z glukózy a amoniaku, syntéza tyrozínu vyžaduje prítomnosť fenylalanínu, rovnako ako cysteín vyžaduje dostupnosť metionínu.

Fenylalanín i metionín sú esenciálne aminokyseliny a ak ich je v strave menej než v minimálnom potrebnom množstve, tak sa z tyrozínu a cysteínu môžu stať esenciálne aminokyseliny. Je to preto, že nedostatok prekurzorových aminokyselín znižuje schopnosť tela produkovať tieto normálne neesenciálne aminokyseliny a tie následne znižujú rýchlosť syntézy proteínov.

Napríklad u niektorých pacientov s ochorením pečene je hepatická premena fenylalanínu na tyrozín a metionínu na cystín nedostatočná a pokiaľ sa nedodá dostatok cystínu/tyrozínu, tak sýtosť svalovej hmoty (syntéza čistých proteínov) bude výrazné obmedzená a telesná funkcia sa zníži.

Preto sú tyrozín a fenylalanín (ktorý môže byť premenený na tyrozín) prekurzormi pre neurotransmitery: dopamín, epinefrín a norepinefrín. Ukázalo sa, že odchýlky v koncentráciách neurotransmiterov spôsobujú celý rad fyziologických a psychologických zmien (ako napr. depresie a poruchy pamäte) a štúdie zistili, že použitie exogénneho tyrozínu môže prechodne zvýšiť plazmu a CNS katecholamíny. Tyrozín sa potenciálne môže využiť ako antidepresívum i pre jeho stimulačné a anorexné vlasnosti.

Rovnako sa ukázalo, že nedostatok tyrozínu má vážne následky. Napr. u jedincov, ktorí nedokážu premeniť fenylalanín na tyrozín sa rozvíjajú vážne duševné a fyzické stavy. Je to dôsledkom dedičného nedostatku hydroxylázy fenylalanínu, ktorý sa týka vrodenej chyby metabolizmu známej ako fenylketonúria.

Metabolizmus tyrozínu

Katecholamínové hormóny, epinefrín (E) a norepinefrín (NE) sa syntetizujú rôznymi etapami z aminokyseliny, z tyrozínu. V skutočnosti je hydroxylácia tyrozínu, prostredníctvom enzýmu tyrozínhydroxyláza, rýchlosť obmedzujúcim krokom v syntéze katecholamínov. Inými slovami, ak jednotlivec nemá dostatok tyrozínhydroxylázy potrebnej na premenu tyrozínu na ďalší metabolit v ceste, katecholamíny sa môžu stať nepostačujúcimi. To sa však vyskytuje len zriedka s výnimkou určitých ochorení či stavov vyvolaných špecifickými liekmi.

Tyrozínhydroxyláza je aktivovaná stimuláciou adrenergných neurónov alebo nadobličiek. Po nervovej stimulácii dochádza k oneskorenému zvýšeniu v prejave génu tyrozínhydroxylázy. Tento mechanizmus udržiava obsah katecholamínov v reakcii na zvýšené uvoľňovanie týchto transmiterov. Okrem toho je tyrozínhydroxyláza kontrolovaná spätnou inhibíciou prostredníctvom katecholových zlúčenín.

Tyrozín sa metabolizuje na katecholamíny v rôznych tkanivách. Norepinefrín sa syntetizuje z tyrozínu v postgangliových sympatických nervoch. Hoci viac pre E než NE, oba katecholamíny sú syntetizované z tyrozínu v nadobličkách. U dospelého človeka je približne 80% katecholamínov v nadobličkách tvorených z E. Obidva katecholamíny sú uložené vo vačkoch vnútri buniek, aby sa zabezpečilo ich kontrolované uvoľňovanie z adrenergných nervov a nadobličiek.

Niektoré hormóny, ako napríklad glukokortikoidy, dokážu stimulovať vylučovanie E z nadobličiek. Určité lieky, ako napr. efedrin, dokážu vytlačovať NE z ich väzobných miest na nervových zakončeniach, čím ich v podstate posielajú do mimobunkovej tekutiny. Uvoľnený NE dokáže následne pôsobiť na ďalšie receptory na efektorových bunkách. Niektoré z týchto amínových liečiv takiež mobilizujú NE uložené vo vačkoch prostredníctvom súboja o proces vstrebávania v neurónoch. Tento mechanizmus vysvetľuje nepriame akcie viacerých sympatomimetických liekov, ako je efedrin a tyramín.

Adrenergné nervy dokážu zachovať výkon NE počas dlhých období stimulácie bez vyčerpania rezervných zásob, pokiaľ nie je oslabená syntéza a čerpanie transmitera. Pre splnenie požiadaviek zvýšeného dopytu, regulačné mechanizmy pomáhajú pri aktivácií tyrozínhydroxylázy a ostatných enzýmov, ktoré sa podieľajú na syntéze.

Keď je tyrozínhydroxyláza aktivovaná stimulovanými sympatickými neurónmi počas neprerušovaného obdobia, predpokladá sa, že syntéza katecholamínov sa stáva závislou na koncentrácií svojho substrátu, tyrozínu. Hoci sa tyrozín dostáva do tela v strave, doplnenie s L-tyrozínom môže zvýšiť syntézu a uvoľňovanie NE počas dlhotrvajúcej stimulácie sympatického nervu.

Tyrozín ako doplnok výživy

Zdá sa, že tyrozín sa stal jedným z nových miláčikov sveta doplnkov. Hlavným dôvodom je zrejme to, že je prekurzorom niektorých neurotransmiterov, ako je norepinefrín a dopamín a potvrdilo sa, že podávanie tyrozínu dokáže zrýchliť syntézu katecholamínov v ľudskom sympatomadrenálnom systéme.

Najnovšie informácie o tyrozíne prichádzajú s tvrdeniami, že použitie tyrozínu dokáže robiť zázraky v prípade športových výkonov a chudnutia i čohokoľvek iného, čo vás môže trápiť. Medzi vlastnosti a účinky tyrozínu, podľa informácií a reklám, patria:

Vlastnosti a účinky tyrozínu sú:

 • Znižuje stres, a to ako zo životných situácií, tak vo vzťahu k cvičeniu
 • Zmierňuje depresiu, vyhorenie, úzkosť a duševnú únavu. Tyrozín sa často odporúča používať s Ľubovníkom bodkovaným, tzn. ako rastlinný prípravok, ktorý údajne pomáha pri miernej depresii a pre maximálnu účinok v boji proti stresu.
 • Zlepšuje bdelosť a posilňuje kognitívnu výkonnosť.
 • Zlepšuje intenzitu tréningu, zvyšuje regeneráciu a predchádza pretrenénovaniu – v druhom rade pre jeho schopnosti ovplyvňovať periférne a CNS hladiny neurotransmiterov.
 • Zvyšuje termogenézu, lipolýzu a maximalizuje telesnú stavbu.
 • Účinný pri liečbe závislosti na kokaíne, odvykania od kofeínu a iných drog (závislostí).
 • Užitočný pri zmierňovaní predmenštruačného syndrómu (PMS).

Zatiaľ čo mnohé z týchto tvrdení môžu byť vzdušnými zámkami a vyloženými výmyslami, tyrozínové výskumy niektoré z nich potvrdzujú. Štúdie na zvieratách dokázali, že agonisti norepinefrínu znižujú zhoršenia pamäti súvisiace s vekom. V nedávnej štúdii tyrozín (100 a 200 mg na kg telesnej hmotnosti použitý 15 minút pred úlohou) výrazne zlepšil výkon závislý na pamäti. Zistilo sa, že tyrozín minimalizuje, alebo odvracia stresom stimulované zníženie výkonnosti prostredníctvom zvýšenia vyčerpaných skupín mozgového norepinefrínu.

Ale štúdie taktiež dokázali priaznivé účinky doplnkov tyrozínu u ľudí. Napríklad rôzne štúdie v posledných dvoch desaťročiach ukázali, že tyrozín:

Benefity doplnkového tyrozínu:

 1. Kontroluje účinky akútneho stresu. V jednej štúdii nevykazovali akútne stresované potkany na tyrozínových doplnkoch ani stresom spôsobené vyčerpaním NE ani behaviorálnu depresiu. Tieto preventívne účinky tyrozínu boli zrušené súčasným podávaním valínu, veľkej neutrálnej aminokyseliny, ktorá konkuruje tyrozínu pri transporte cez hematoencefalickú bariéru. Keďže samotný tyrozín u zvierat, ktoré neboli vystavené stresu, nezmenil NE premenu alebo študované správanie, naše pozorovania potvrdzujú, že katecholaminergné neuróny reagujú na prekurzorovú aminokyselinu len vtedy, keď sú fyziologicky aktívne. Doplnkový tyrozín môže byť terapeuticky užitočný u ľudí, ktorí sú chronicky vystavení stresu. V ďalšej štúdii predbežná liečba s doplnkovým tyrozínom nielenže zabránila behaviorálnej depresii a hypotalamickému NE vyčerpaniu pozorovanému po akútnom strese, ale taktiež potlačila rast plazmatického kortikosterónu. Niekoľko štúdií potvrdilo, že predbežná liečba s tyrozínom zvrátila alebo zabránila behaviorálnej depresii vyvolanej hypotermiou. Výsledky týchto a iných10 štúdií podporujú úlohu mozgového NE pri stresovej a stresom vyvolanej sekrécii kortikosterónu a demonštrujú, že doplnkový tyrozín dokáže pôsobiť ako ochrana pred niekoľkými nepriaznivými dôsledkami takéhoto stresu a dokáže posilniť syntézu norepinefrínu u stresovaných zvierat, čím sa zabráni tak neurochemickým i behaviorálnym deficitom pozorovaných pri akútnom strese.
 2. Môže byť užitočný pri chudnutí. Nedávna štúdia dokázala, že tyrozín zlepšuje niektoré neurobiologické poruchy diétnych obmedzení bez toho, aby spôsobil zvýšenie telesnej hmotnosti.
 3. Zlepšuje kognitívne výkony v prípade stresových podmienok. Štúdia zameraná na účinky aminokyseliny tyrozínu na výkon pri kognitívnych úlohách zistila, že doplnenie s tyrozínom môže v rámci operačných podmienok, charakterizovaných psychosociálnym a fyzickým stresom, zmierniť účinky stresu a únavy na výkon kognitívnych úloh. Ďalšia štúdia zistila, že doplnkový tyrozín môže podporiť pracovnú pamäť v prípade, keď konkurenčné požiadavky na súčasný výkon rôznych úloh znižuje výkonnosť a že doplnkový tyrozín môže byť vhodný na udržanie výkonnosti, keď sa očakáva mierne až väčšie utlmenie.
 4. Niekoľko štúdií tiež potvrdilo, že doplnkový tyrozín môže byť účinný pri zmene stavby tela

Tyrozín ako potenciálna pomoc pri chudnutí & strate tuku

Jedným z hlavných mechanizmov väčšiny prípravkov na stratu tuku je zvýšenie stimulácie sympatického nervového systému (SNS) a centrálneho nervového systému (CNS). Stimulácia týchto systémov vo všeobecnosti zvyšuje uvoľňovanie dvoch hormónov, ktoré sa nazývajú katecholamíny a ktoré sú primárnymi sprostredkovateľmi lipolýzy a termogenézy v tele. Pre tých čo chudnú, význam tkvie v znížení telesného tuku.

Štúdie naznačujú, že farmakologická účinnosť alebo trvanie účinku niekoľkých sympatomimetík môže byť obmedzené množstvom endogénneho substrátu dostupného pre syntézu katecholamínov. Doplnkový tyrozín preto môže predĺžiť účinky anorexiantov, ktoré znižujú apetít. Jedna štúdia napr. demonštrovala, že doplnenie s L-tyrozínom prekonalo toleranciu k apetít – znižujúcim účinkom fenylpropanolamínu (PPA).

Ďalšia štúdia zistila, či by účinnosť sympatomimetických liekov so zmiešaným účinkom mohla byť obmedzená schopnosťou sympatických neurónov syntetizovať katecholamíny. Výskumníci súčasne podávali L-tyrozín s rôznymi anorexiantmi so zmiešanými účinkami, vrátane efedrínu, hyperfázickým potkanom. Doplnkový tyrozín posilnil anorektickú aktivitu spôsobom závislým od dávky, čo naznačuje zvýšenú syntézu katecholamínov v stimulovaných neurónoch.

Okrem (-) – efedrinu L-tyrozín posilnil apetít-znižujúce účinky niekoľkých izomérov efedrinu, ako je (-) - norefedrin a (+) - pseudoefedrin. Tieto látky sa nachádzajú v najbežnejšie používanom rastlinnom zdroji efedrinu, v Ma Huang.

V rovnakej štúdii súčasné podávanie L-tyrozínu na priamo pôsobiacich beta2-adrenoceptor agonistov, ako je salbutamol, neposilnilo ich anorektickú účinnosť. Pretože ich mechanizmus účinku je priamou stimuláciou beta2-adrenoceptorov a nie uvoľňovaním uložených katecholamínov, zdá sa, že L-tyrozín špecificky zvyšuje účinnosť tých liečiv, ktoré prednostne uvoľňujú katecholamíny.

Najnižšia dávka anorexiantu podávaného súčasne s L-tyrozínom bola rovnako účinná pri potlačovaní chuti do jedla, ako najvyššia dávka samotného anorexantu. Doplnkový L-tyrozín preto môže umožniť používanie výrazne nižšej dávky anorexiantu a pritom stále zachovať terapeutickú odpoveď. Ďalšou odpoveďou na niekoľko sympatomimetík je zvýšená termogenéza v hnedom tukovom tkanive (BAT). Predpokladá sa, že tento prídavný mechanizmus zvyšuje úbytok hmotnosti vyvolaný niekoľkými sympatomimetikami. Zatiaľ čo sa zdá, že posilnenie sympatomimetík L-tyrozínom je centrálne umiestnené, dá sa očakávať, že odpoveď na predĺženú stimuláciu sympatického neurónu na okraji je ovplyvnená koncentráciami periférneho tyrozínu a reaguje podobným spôsobom.

Avšak aj hoci termogenéza v BAT bola dosiahnutá prostredníctvom sympatomimetík, doplnenie s L-tyrozínom zlyhalo pri posilňovaní tohto účinku pri potkanoch s použitými dávkami.Posilnenie 

účinkov niekoľkých sympatomimetík s rôznym pôsobením prostredníctvom L-tyrozínu sa zdá byť vo veľkej miere odsunuté na centrálne sprostredkované účinky v mozgu. Okrem nedostatku posilnenia periférnych účinkov vyvolaných sympatomimetikami, posilnenie prostredníctvom L-tyrozínu je zoslabené, keď sa súčasne podáva L-valín. Veľká neutrálna aminokyselina L-valín konkuruje L-tyrozínu pri absorpcii do mozgu a preto znižuje účinnosť L-tyrozínu.

Hoci to môže naznačovať, že L-tyrozín sa má podávať na lačno, zdá sa, že existuje malý, ak vôbec nejaký, antagonizmus medzi doplnkami a požitím stravy. Zvýšené hladiny plazmatického tyrozínu boli namerané u ľudí, ktorým sa podal L-tyrozín (100 mg / kg / deň) v troch rovnakých dávkach pred jedlom, ktoré obsahovalo celkový denný príjem 113 gramov bielkovín. Hladiny plazmatického tyrozínu sa po požití L-tyrozínu významne zvýšili a nezdá sa, že ovplyvnili plazmatické koncentrácie iných neutrálnych aminokyselín, ktoré konkurujú tyrozínu pri vstupe do mozgu.

Predchádzajúce štúdie sa uskutočnili v myšacích modeloch a dajú sa len obmedzene použiť na ľudí. U ľudí bohužiaľ neboli realizované podobné štúdie. Niektoré dôkazy však naznačujú, že doplnenie s L-tyrozínom môže zvýšiť ľudskú syntézu katecholamínov. Jedná dávka L-tyrozínu (100-150 mg / kg) výrazne zvýšila hladiny NE, E, dopamínu a 3-metoxy-4-hydroxyfenylglykolu (MHPG) v moči v priebehu dvoch hodín po požití. Močové katecholamíny sú odvodené z periférnych zdrojov v tele, zatiaľ čo metabolity močových katecholamínov odrážajú stav katecholamínu tak periférne, ako aj v centrálnom nervovom systéme (mozgu). Zvýšené močové katecholamíny a ich metabolity môžu teda naznačovať, že doplnenie L-tyrozínu môže zvyšovať katecholamínovú syntézu a uvolňovanie z buniek v ľudskom tele.

Celkovo sa u potkanov ukázalo, že súčasné podávanie L-tyrozínu posilňuje apetít-znižujúce účinky niekoľkých sympatomimetík. Zdá sa, že tento mechanizmus je zvýšenou syntézou a uvoľňovaním katecholamínov v mozgu. Hoci tyrozín je substrátom pre periférnu syntézu katecholamínov, doplnenie s L-tyrozínom nepreukázalo posilnenie sympatomimeticky vyvolanej termogenézy v BAT u potkanov.

Hoci zo štúdii vyplýva, že podávanie L-tyrozínu u ľudí zvyšuje močové katecholamíny a ich metabolity, neexistujú štúdie, ktoré skúmajú posilnenie sympatomimeticky vyvolanej termogenézy u ľudí. Avšak doklady o zvýšenej katecholamínovej syntéze a uvoľnení po podaní L-tyrozínu u ľudí môžu potvrdzovať hypotézu, že to môže zvyšovať termogenézu vyvolanú sympatomimetikami so zmiešaným účinkom. Táto odpoveď môže byť závislá od dávky a v prípade ľudí môžu byť potrebné vyššie dávky, než v prípade potkanov v štúdii.

Vedlajšie účinky L-tyrozínu

Zatiaľ čo používanie doplnkového tyrozínu je zvyčajne neškodné, za určitých okolností môže byť nebezpečné. Najjasnejšie to vidieť v prípade fenylketonúrie a tých, ktorí užívajú antidepresíva, ktoré pôsobia prostredníctvom inhibície monoaminooxidázy, enzýmu, ktorý je zodpovedný za rozklad a inaktiváciu katecholamínov. V druhom prípade môže nahromadenie katecholamínov, vrátane tyraminu, ktorý sa môže nachádzať v určitých potravinách a vytvárať z exogénneho tyrozínu v bruchu prostredníctvom určitých baktérií v niektorých jedlách, viesť k nebezpečnému zvýšeniu krvného tlaku.

Rozhodujúce však zostáva, že v niektorých prípadoch môže doplnkový tyrozín pôsobiť ako účinná ergogenická a chudnúca pomoc.

Back to Top